Featured Image

When should I use The Future Simple tense?

Future Simple – простий майбутній час. Як утворюється Future Simple? Future: I, You, We, They. Future: He, She, It. ➡️ Після підмету та перед присудком використовується допоміжне дієслово will. I will drink tea next morning. She will drink tea next morning. ➡️ Запитальна форма утворюється завдяки використанню допоміжного дієслова will + subject + інфінітив без […]
Read More